Materialer: Træ

Da de første mennesker begyndte at befolke Danmark efter sidste istid, var hele området én stor tæt skov, hvor menneskene kunne jage og samle sig til føden. Man brugte de forhåndenværende naturmaterialer som sten og ikke mindst træ. Med redskaber kunne man bearbejde træ til huse, både og redskaber.

Da man begyndte at brænde skovene for at give plads til landbrugsjord blev arealet med skov gradvist reduceret igennem de næste årtusinder.

Træ blev brugt til alt, og i takt med at befolkningstallet steg (som primært boede i træhuse og flåden (træskibe) havde vokset sig stor, var der ikke længere træ nok til at imødekomme efterspørgslen. Bl.a. derfor begyndte man at udfylde dele af trækonstruktionen på huse med sten, i stedet for træ. På den måde blev bindingsværkshuset født, som vi stadig ser mange steder i landet.

Selvom træ er et materiale som har fulgt os mennesker igennem hele vores eksistens, så finder vi stadig nye måder at anvende træet på. Hvad enten det er i byggeri, skibe, møbler eller noget helt andet.

Danske møbelarkitekter som Finn Juhl og Hans J. Wegner har de sidste 80 år sat Danmark på verdenskortet ved at bruge træets uendelige muligheder til at skabe skulpturelle møbelklassikere som mange kan genkende verden over.

Idet at træ igennem sin levetid optager co2 og omdanner denne til ilt, så er træ co2-neutralt. Derfor er det et byggemateriale som i sin levetid også har bidraget direkte til naturen, og når træet engang ikke længere skal bruges, rådner det og bliver til kompost.

Vi er ikke længere i en situation som før hvor træ er en nærmest uendelig ressource. Derfor er vi nødt til at forstå hvordan vi sikre en bærerdygtig skovdrift, hvor der bliver plantet nye træer i takt med at andre bliver fældet.

På billederne ses træet alsidighed, fra en kopi af trækirke fra vikingetiden til et moderne byggeri af træ med fokus på bæredygtighed.

Skriv en kommentar